ruu vang trang

Tủ bảo quản rượu vang 2 trong 1 cỡ lớn.

Mã :

Call K

Nhóm rượu : Xuất xứ :

Tủ bảo quản rượu vang 2 trong 1 cỡ lớn, giá rẻ nhất Thành Phố Hồ Chí Minh - Tel 0938 179 288

Tủ bảo quản rượu vang và Cigar 2 trong 1. 
- Tủ 2 cánh bảo quản rượu vang và cigar trong điều kiện tiêu chuẩn, ngăn cigar có cân bằng ẩm tự động, ủ cigar ngon hoàn hảo với sức chứa lớn.
Sức chứa: ~ 1200 cigar và 150 chai rượu vang( kích thước Bordeaux )

Tình trạng : Còn hàng

Tủ bảo quản rượu vang 2 trong 1 cỡ lớn, giá rẻ nhất Thành Phố Hồ Chí Minh - Tel 0938 179 288

Tủ bảo quản rượu vang và Cigar 2 trong 1. 
- Tủ 2 cánh bảo quản rượu vang và cigar trong điều kiện tiêu chuẩn, ngăn cigar có cân bằng ẩm tự động, ủ cigar ngon hoàn hảo với sức chứa lớn.
Sức chứa: ~ 1200 cigar và 150 chai rượu vang( kích thước Bordeaux.

Tủ bảo quản rượu vang 2 trong 1, giá rẻ nhất Thành Phố Hồ Chí Minh - Tel 0938 179 288. 

Tủ bảo quản rượu vang 2 trong 1 cỡ lớn, giá rẻ nhất Thành Phố Hồ Chí Minh - Tel 0938 179 288

Tủ bảo quản rượu vang và Cigar 2 trong 1. 
- Tủ 2 cánh bảo quản rượu vang và cigar trong điều kiện tiêu chuẩn, ngăn cigar có cân bằng ẩm tự động, ủ cigar ngon hoàn hảo với sức chứa lớn.
Sức chứa: ~ 1200 cigar và 150 chai rượu vang( kích thước Bordeaux )

Sản phẩm khác

zalo